Naar inhoud

TiSM

TiSM is de Security Management produktlijn van TRIPLE EYE. TiSM staat voor TRIPLE I Security Management Deze lijn levert een hard- en software platform voor geintegreerd Security Management . In de onderstaande afbeelding wordt schematisch weergegeven welke disciplines binnen TiSM geintegreerd worden.

652484

De TiSM infrastructuur is opgebouwd uit verschillende produktgroepen waaronder proximity readers, IO-modules, Concentrators en Management software. Naast deze genoemde produktgroepen kunnen ook andere produkten zoals sleutelbosbeheer- en attribuut beheersystemen worden toegevoegd.

Met de TiSM produkten kunnen diverse infrastructuren worden gebouwd die , afhankelijk van de te stellen eisen en wensen, bestaan uit 1 of meerdere lagen. De meest eenvoudige infrastructuur kan bestaan uit IP proximity readers die direct gekoppeld worden met het LAN en beheerd worden met TiSM PC 10.

1-laags TiSM infastructuur

De configuratie zoals rechts is afgebeeld levert een compleet toegansgcontrole systeem. Elke IP reader is voorzien van een relais en een deursensor contact zodat de deur direct vanuit de IP reader aangestuurt en gesignaleerd worden. Doordat de IP readers voorzien zijn van een eigen gebruikersdatabase kan elke reader volledig stand-alone blijven functioneren ook al is de verbinding met het LAN weggevallen.

Een andere 1-laags infastructuur kan gevormd kunnen op basis van het RCUplus controller paneel zoals.

De proximity readers worden direct gekopppeld met de RCUplus panelen. Het type reader dat gebruikt kan worden is afhankelijk van de gekozen combi. Zowel de RCU2plus als de RCU4plus zijn voorzien van een RS485 interface.
Op deze bus kunnen meerdere readers met RS485 worden aangesloten. In het geval van de RCU2plus kunnen er maximaal 4 en in het geval van de RCU4plus kunnen er maximaal 8 readers worden aangesloten.

652486
678987

Als RS485 reader kan bijvoorbeeld de Miprox PR24 en PR26 worden ingezet.
De RCUplus is voorzien van een TTL-interface. Hier kunnen readers worden aangesloten met een OMRON of WIEGAND interface.

De tweede RS485 poort van de RCUplus\RCU2plus en RCU4plus combi is bedoeld voor connectie met het bovenliggende Security Management Systeem. OM deze direct aan te kunnen sluiten op de seriele poort van de server wordt vaak gebruikt gemaakt van een RS485 naar RS232 converter. Een mogelijk type is de MA-45 van Modelec.
Via deze seriele poort wordt de complete TiSM infrastructuur geconfigureerd, gemonitored en beheerd.

2-laags TiSM infrastructuur

Afhankelijk van de systeem eisen , hier valt te denken aan het gebruik van "Global Anti Pass Back" of "Tijdschema's" kan het voorkomen dat het systeem opgebouwd moet worden uit een 2-laags infrastructuur. In deze infrastructuur wordt altijd gebruik gemaakt van een RCU als concentrator met daaronder een SICOM\ SICOM2plus\SICOM4plus of MASIO als IO-Module.

De readers worden gekoppeld met 1 van de aangeloten IO-Modules. Het type reader is daarbij afhankelijk van de gebruikte IO-Module. Zo kunnen op de SICOM2plus en SICOM4plus readers met een RS485 interface worden aangesloten.

Een andere eis kan zijn dat "Conditional Anti Pass Back" geimplementeerd moet worden. Met behulp van deze eigenschap kan het systeem zo worden ingericht dat bij het gebruik van een sleutelbos- of attribuutbeheer systeem er geen toegang wordt verleend aan een pas indien de sleutelbos of attribuut niet is teruggeplaatst in het systeem.
Om dit mogelijk te maken wordt het sleutelbos- of attribuutbeheer systeem gekoppeld op het niveau tussen concentrator en IO-module.

679045
679122

De bovenstaande figuur geeft aan hoe een basis configuratie er uit zou kunnen zien. Elke locker in een attribuut beheersysteem wordt gekoppeld op basis van RS485 met de Locker Management Unit. Deze LMU wordt daarby gekoppeld met 1 van de aangesloten IO-modules onder de RCU.

1-laags TiSM RF infastrstructuur

Om het THOMAS deurbeslag online te kunnen configureren en beheren kan een infrastructuur gerealiseerd worden op basis van Access Points. Zie onderstaande Figuur. Deze THOMAS Access Points worden direct aangesloten op het LAN netwerk.

Naast het THOMAS deurbeslag kunnen ook de Radaris Evolution deurbeslagen en de BRONDOOL celdeurbeslagen worden beheerd met deze TiSM RF infrastructuur.

679121

Cookie-instellingen

Triple-Eye maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring.

Graag vragen wij uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

Meer informatie.

Accepteren Weigeren